Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią (ISO 50001) dla firmy Evolution System 5-6 września 2017.