Graphic Recorder at work?

Jak wygląda praca graphic recordera? oto krótki filmik z mojej pracy dla firmy ADAMED PHARMA S.A. w trakcie prelekcji na temat cyber-bezpieczeństwa