Konfucjusz – jest dobry na wszystko

Prawdopodobnie pierwszym teoretykiem i praktykiem tego co możemy nazwać nowoczesnymi metodami zarządzania był Konfucjusz. Jako urzędnik stworzył kanony postępowania, które zbiegiem lat stały się podstawą do funkcjonowania administracji w Cesarstwie Chińskim.

Swoją koncepcję przedstawił w ODACH i DIALOGACH KONFUCJAŃSKICH

Urodził się w 551 r.p.n.e – naprawdę jako K’ung Chi’u. W wieku 22 lat Konfucjusz zapoczątkował działanie, można rzec, pierwszej prywatnej szkoły, przedstawiając słuchaczom swoje ideały ludzkiego zachowania, rządów i prawa. Prawdopodobnie najistotniejszym postulatem w tej działalności było przekonanie o znaczeniu wykształceniu, wynikające z głębokiego szacunku dla nauki i świadomości, że tylko dzięki edukacji można osiągnąć prawdziwą równość miedzy ludźmi. Wierzył, że wszechstronne wykształcenie stanowi o pełni człowieczeństwa, przykładając w tym podejściu równie wielką wagę do moralnych i etycznych aspektów edukacji, jak i do jej aspektów moralnych.

[huge_it_forms id=”8″]

Konfucjusz był przekonany, że przyjęcie jego punktu widzenia przez rządzących pozwoli na zrealizowanie utopijnej wizji „stanu wspólnoty i położy podwaliny pokoju między ludźmi.

Zmarł w 479 r. p.n.e i dopiero ca.500 lat po jego śmierci idee przez niego głoszone stały się podstawą do funkcjonowania Cesarstwa Chińskiego i stały się obowiązującą ideologią i filozofią, która z biegiem czasu doprowadziła do swoistego kultu Konfucjusza jako osoby prawie boskiej. Pamiętajmy, że był on tylko urzędnikiem!!!

[huge_it_forms id=”10″]

Po 2.5 tys lat pomysły Konfucjusza nadal są aktualne. Poniżej pragnę przytoczyć tylko wybrane stwierdzenia z „Dialogów Konfukcjańskich”, które moim zdaniem nadal są aktualne, a stosowane w praktyce na pewno pomogą osiągnąć sukces, czy to managerowi czy całej organizacji.

Zapraszam do podróży w czasie!!!

pastedGraphic.pdf

Uczyć się i praktykować to czego się nauczyliśmy, wciąż i wciąż to przyjemność czyż nie?” – wykorzystujmy naszą wiedzę w praktyce

Każdego dnia sprawdzam, czy dopełniłem trzech rzeczy: czy byłem lojalny wobec tych, w których imieniu działam; czym był godzien zaufania w kontaktach z mymi przyjaciółmi; czym praktykował to czego mnie nauczono” – ponownie apel o wykorzystywanie wiedzy w praktyce; ważny element o którym tu mówi Konfucjusz to lojalność wobec przełożonych; równie ważne jest posiadanie przyjaciół czyli osób które na nas mogą polegać i my na nich również, i postępujemy wobec nich w porządku

Przewodząc państwu tysiąca rydwanów (przypis Autora: dużemu Państwu) szanuj urząd i bądź godzien zaufania; mądrze gospodaruj zasobami, kochaj swój lud i zatrudniaj ludzi, gdy to właściwe” – czyż to nie genialne w swej prostocie przesłanie dla managerów: szanuj podwładnych, podwładni powinni ci ufać, gospodaruj mądrze tym co masz do dyspozycji i planuj zatrudnienie ludzi i zatrudniaj ludzi?

Nie myśl o tym, że inni cię nie doceniają. Myśl o tym, że sam nie doceniasz innych” – tu komentarz jest raczej zbyteczny

Rządzić cnotliwie to być jak Gwiazda Północno, wokół której wszystkie inne gwiazdy obracają się pełne czci” – jeżeli będziemy zarządzali prawidłowo, uczciwie to inni będą nasz szanowali i będziemy dla nich przykładem.

Gdy miałem piętnaście lat, pragnąłem się uczyć.
Gdy miałem trzydzieści, umocniłem się w moim postanowieniu.
Gdy miałem lat czterdzieści, nie miałem złudzeń.
Gdy miałem lat pięćdziesiąt, znałem moje przeznaczenie
Gdy miałem lat sześćdziesiąt, rozpoznawałem prawdę we wszystkim, co słyszałem.
Gdy mam siedemdziesiąt, mogę podążać za głosem serca bez obawy zejścia na złą drogę
” – to ku przestrodze tych wszystkich młodych managerów, że dopiero z wiekiem nabiera się doświadczenia; pracownicy „starsi” też są wartościowi bo właśnie mają doświadczenie

Badanie starego i odkrywanie nowego – oto rola nauczyciela” – uczmy się na błędach (najlepiej cudzych); znajdźmy sobie mentorów-nauczycieli

Działanie ma pierwszeństwo przed słowami” – nie gadajmy bez przerwy tylko działajmy (ile czasu tracimy na ciągłe narady)

Człek szlachetny obejmuje wszystko i nie rozdrabnia się. Człek małostkowy rozdrabnia się i nie obejmuje niczego” – skupiajmy się na rzeczach ważnych, istotnych a będziemy dobrze  zarządzali organizacjami, szczegóły zostawmy innym.

Człek szlachetny nie jest tylko jako narzędzie” – nie wykonujmy bezmyślnie swojej pracy

W starożytnych czasach ludzie bali się wypowiadać w obawie, że okryją się hańbą, gdy zabraknie im słów” – ponownie Konfucjusz apeluje aby działać a nie gadać

Rzadko zaiste się zdarza, by człek opanowany był zgubiony” – emocje są złym doradcą

Spróchniałego drzewa nie da się rzeźbić ani postawić muru z suchego nawozu” – nie ma sensu walczyć z opornymi pracownikami, którzy nie chcą współpracować, lepiej po prostu rozstać z nimi.

Oceniałem człowieka po jego słowach i miałem nadzieję, że będzie zachowywał zgodnie z nimi. Ale teraz słucham słów i zwracam uwagę na czyny” – ludzi nie należy oceniać tylko po tym co mówią ale również jak postępują.

Był bystry i oddany nauce i wstydził się pytać postawionych niżej od siebie. Oto dlaczego nazwali go Wen” (przypis Autora: szlachetnym) – w tej uwadze kryje się geniusz Konfucjusza, który zwraca uwagę na to aby pytać podwładnych jeśli się czegoś nie wie; to nie jest „hańbą” dla managera choć w praktyce bardzo wielu przełożonych boi się przyznać do swojej niewiedzy przed podwładnymi; chcą uchodzić za nieomylnych.

Kiedy nie jesteś na oficjalnym stanowisku nie wyznawaj jego zasad” – kiedy jesteś managerem średniego szczebla to nie zachowuj się tak jakbyś był prezesem wielkiej korporacji i nie oczekuj, że inni będą cię tak traktowali

Jeżeli mata nie jest wygładzona, nie siadaj na niej” – przed przystąpieniem do pracy, najpierw ją zaplanuj, przygotuj

Pracuj sam, zanim pokierujesz pracą innych” – zdobądź doświadczenie a dopiero później zabierz się za kierowanie innymi.

Gdy sam jest prawy, działają bez jego rozkazów. Gdy sam nie jest prawy nie słuchają go mimo jego rozkazów” – nic dodać, nic ująć

Wysłać ludzi do boju bez nauki to jakby ich porzucić” – najpierw naucz swoich podwładnych co mają robić i czego od nich oczekujesz, a dopiero potem przydzielaj im zadania i wymagaj od nich

Robotnik, który chce dobrze pracować najpierw ostrzy narzędzia” – znów Konfucjusz przypomina nam, że trzeba się przygotować do pracy

Ludzie którzy nie martwią się o przyszłość wkrótce napotykają kłopoty” – popadanie w zadowolenie z tego co do tej pory udało nam się osiągnąć może nas doprowadzić do porażki, życie cały czas gna do przodu i nie możemy myśleć tylko o dniu dzisiejszym

Bądź surowy wobec siebie, lecz ostatnim do czynienia wyrzutów innym” – wszelkie rozważania na temat niepowodzeń zacznij analizować od siebie; niestety wielu managerów próbuje obarczyć swoimi błędami innych

Popełniwszy błąd i go nie naprawić – oto zaiste błąd” – bez komentarza

Gdy istnieje różnica poglądów nie pracujcie razem” – też prosta genialna myśl, która nie wymaga komentarza

To tylko kilka z całego szeregu myśli Konfucjuszu, które bardzo dobrze pasują do współczesnych problemów managerów. Najfantastyczniejsze jest to, że te myśli mają 2.5 tys lat, a jeżeli pominie się archaicznie brzmiący dziś język jakim zostały napisane to okazują się bardzo współczesne. Zachęcam do lektury „Od” i „Dialogów Konfucjańskich”. Każdy znajdzie w nich coś dla siebie.

[huge_it_forms id=”10″]