20160909_103211Historia rozwoju ludzkości pokazuje, że zatoczyła koło i powracamy do sposobu komunikacji stosowanego przez naszych przodków, czyli graficznego przekazywania informacji.
Nasi przodkowie od tysiącleci stosowali rysunek jako formę zapisu ważnych informacji czy wydarzeń. Zaczęło się od rysunków naskalnych, i przez bardzo, bardzo, bardzo długi czas, ten sposób przekazywania informacji był stosowany. Początki pisma, też nie były niczym innym, jak tylko próbą znalezienia pewnych uniwersalnych znaków. przykładem mogą być hieroglify egipski czy alfabety z dalekiego wschodu. W Starożytej Grecji i Rzymie, mieliśmy już do czynienia z alfabetem, ale umiejetność czytania była dostępna nielicznym. Przekaz informacji o ważnych wydarzeniach nadal był stosowany w formie graficznej: freski, mozaiki itp., a szczególnie rozwinęła się technika 3D – czyli reliefy i rzeźby. Nie inaczej było w średniowieczu, aż do Gutenberga. To właśnie dzięki niemu zapis literowy, rozpowszechnił się na całą ludzkość, tak by swoje apogeum osiągnąć w latach 90 XXw.

 

Wraz z pojawieniem się ery komputerów, a zwłaszcza, dzięki pojawieniu się smartfonów i mediów społecznościowych słowa zaczęły być zastępowane przez emotikony, a świat komunikacji wrócił na szlak obrazów i ikon. Ta tendencja jest co raz bardziej widoczna, a to z powodu zalet komunikacji wizualnej.
Najlepiej przedstawię to graficznie:

005flipy 021a

9adb3d5f-725d-4c18-9184-8fd2fe398266.png

Praktyczne przykłady zastosowania Wizualnego Myślenia, można znaleźć w zakładce PORTFOLIO

[huge_it_forms id=”8″]